Search
  • Colts Counseling

GSD Bus Wi-Fi Hotspots available!

Granite School District is sending out a portion of our school bus fleet to serve as Wi-Fi hotspots for students during the dismissal. These specially configured buses will be parked in various high density residential locations throughout the district on school days to boost our Wi-Fi signal.

View the map on the back of this flier for a full list of locations or visit: buswifi.graniteschools.org


HOW TO CONNECT If you are near a Wi-Fi boost school bus, search for the GSDBus network on your device’s Wi-Fi settings. The password is: learning (all lower case)

Chromebooks checked out from the school will likely connect to the network automatically. Like other Granite networks, this network is filtered using iBoss. Please practice appropriate social distancing when near a Wi-Fi bus.


FRENCH

BUS ETUDIANT CONNECTER A WIFI Granite School District met une partie de son charroi de bus scolaire pour servir comme de connection aux endroits picks pour étudiants pendants la fermeture temporaire. . Ces Bus parqueront a des endroits a densité résidentielle dans le district de 9 a.m. to a 5 p.m. les jours d'école ouvrable pour notre connection Wi-Fi. Regarder la carte derrière le dépliant pour une liste complète ou visiter: buswifi.graniteschools.org Chromebooks reçus de l'école aura une connection automatiquement. Comme les autres connection Granite, cette connection est filtré utilisant, iBoss. ***Sur vous plaît gardez la distance appropriée si vous etes pret du Bus Wi Fi.** Si vous avez une question ou besoin d'assistance technique, contacter votre ecole directement. GRANITE SCHOOL DISTRICT COMMENT SE CONNECTER Si tu eSt pret du Wi-Fi boost bus scolaire, chercher le GSDBus network sur ton device’s Wi-Fi settings. Le password est: learning (en petits caracteres) EMPLACEMENT DES BUS WIFI


Kinyarwanda

IBUSI Y´ABAYESHURI KONEKITE KULI WIFI Granite School District ishyize igichye chyama busi ya mashuri gufashya abanyeshuri bandafite interineti mirikigihe amashuri afunze imiryango muriki chyorezo. Izo Busi zizaba ahari abandu beshyi muri districti kuva saa 9 a.m. kugeza a 5 p.m. imisi yamashuri afunguwe gu konekita kuli Wi-Fi. Reba icarta inyuma y´urupapuro chyangwa suzuma web: buswifi.graniteschools.org Chromeboooks mwabonye kwishuri iribu koneki muri automatiket. Nkizindi konekisiyo za Granite, iyi konekisiyo ikoresha filtre ya cette connection est filtré ya iBoss. ***Nda basabye dukomeze kurinda kutegerana niba muri hafi ya busi ya Wi-Fi.*** Niba ufite ikibazo akura amashuri y umwana wawe.Somali

Degmo Dugsiyeedka Granite waxay dirayaan qayb kamida duulimaadyadeena baska iskuulka si ay ugu adeegaan ardayda Wifi meelaha ardayda laga joojiyo. Basaskan sida gaarka ah loo habeeyay waxaa lagu dhigidoonaa meelo kaladuwan oo guryo aad u sarreeya oo kuyaal degmada oo dhan laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. maalmaha iskuulka si kor loogu qaado calaamadaha Wi-Fi. Ka eeg khariidadda gadaasha xirmadan si aad u hesho liis buuxa oo goobaha ah ama booqo: buswifi.graniteschools.org Chromebook-ga ayaa laga yaabaa inay si toos ah ugu xirmaan shabakadda. *** Fadlan ku dhaqan sida ku habboon Masaafadda Bulshada Markaad ku dhawdahay Buska Wi-Fi*** Hadaad su'aalo qabtid ama aad ubaahantahay caawinaad farsamo, fadlan si toos ah ula xiriir iskuulkaaga.


Arabic

ت ستقوم ت���ة الغران�ت ب�رسال عدد من باصات المدرسة تعمل كمحطات إرسال لشبكة الواي فاي للطلاب أثناء ة ي المحورة خص�صا لهذا الغرض ّ تعط�ل الدوام الحال�ة . و ستقف هذە الباصات الأ�� ا�تظاظا � � الاما�ن السكن�ة ف لتق��ة ي الدرا� الساعة الخامسة مساء خلال أ�ام الأسب�ع ت وحى ل� الغران�ت من الساعة التاسعة صباحا ت التابعة ��ة إشارة الواي فاي. یرجى الإطلاع على الخریطة في ظھر ھذا المنشور او زیارة الموقع الإلكتروني التالي لمعرفة جمیع المواقع التي تتمركز فیھا الباصات buswifi.graniteschools.org تلقائ� . � ال تم استلامها من المدرسة بالشبكة ا تي ي من المرجح أن تتصل أجهزة Chromebook مثل شبكات الجران�ت الأخرى ، يتم تصف�ة هذە الشبكة باستخدام iBoss. *** یرجى كذلك المحافظة على التباعد الإجتماعي عندما تكونوا بالقرب من ھذه الباصات *** وNEPALI

. स्थानहरूको पूर्णसूचीका लागि यस hfgsf/Lsf]पछागि lbO{Psf] नक्शा हेननणहोस्वा भ्रमर् िननणहोस्, cyjf buswifi.graniteschools.org df lelh6 ug{'xf];\ . स्कू लबाट चेक आउट िरिएको Chromebook हरू स्वतः नेटवकण मा जिान हुनेछg\ । अन्य ग्रेनाइट नेटवकण हरू जस्तै यो नेटवकण आईबस प्रयोि ििी गिल्टि िरिएको छ। *** कृ पया वाइिाइ बसको नजीक उपयनक्त सामागजक दूिी अभ्यास िननणहोस्*** यगद तपाईसं ँि प्रश्नहरू छन्वा प्रागवगिक सहयोि चागहएमा, कृ पया तपाईकं ो स्कू ललाई गसिा सम्पकण िननणहोस्


Spanish

El Distrito Escolar de Granito está enviando una parte de nuestra flota de autobuses escolares para servir como puntos de acceso Wi-Fi para los estudiantes durante el despido. Estos autobuses especialmente configurados estarán estacionados en varios lugares residenciales de alta densidad en todo el distrito a partir de las 9 a.m. a las 5 p.m. en los días escolares para aumentar nuestra señal Wi-Fi. Ver el mapa en la parte posterior de este volante para obtener una lista completa de ubicaciones o visitar: buswifi.graniteschools.org Es probable que los Chromebooks extraídos de la escuela se conecten a la red automáticamente. Al igual que otras redes de granito, esta red se filtra utilizando iBoss. ***Por favor, practique el distanciamiento social apropiado cuando esté cerca de un autobús Wi-Fi.*** Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, comuníquese con su escuela directamente


Swahili

Wilaya ya Granite School District ina tuma mabasi yao kadha ili wanafunzi waweze kuhudumu WiFi kwa masomo na kufunzwa. Mabasi haya yatakuwa yameegeshwa katika maeneo mbalimbali katika wilaya nzima kutoka saa tatu hasubuhi (9 :00 am) hadi saa kumi na moja jioni (5:00 pm) siku za shulle ili kuongeza ishara yetu ua WiFi. Tazama ramani ya nyuma ya hii barua ili uone orodha kamili ya maeneo au ziara: buswifi.graniteschools.org Chromebooks kutoka shuleni huenda ita kuunganisha kwenye matandao kiotomatiki. Na kama mitandao mingine ya Granite, mtandao huu unachujwa kwa kutumia iBoss. ***Tafadhali, fanya mazoezi ya kujitenga na watu wengine wakati unakaribia basi hiyo ya Wi-Fi.*** Ikiwa una maswali au unahitaji msaada wa kuifundi, tafadahli wasiliana na shule yako moja kwa moja.


1 Magna Copper Park 8975 W 2600 S 15 Windsor Mobile Estates 2800 Hampton Park Dr 29 Majestic Meadows 1055 Atherton Dr 2 Sunset Vista Mobile Homes 8460 Sunset Hills Dr 16 Mountian View Mobile Homes 2771 S 2670 W 30 South Parc Townhomes 2248 S 440 E 3 Western Estates 7148 West Arabian Way 17 Mulberry Park 5287 Dewberry Ln 31 Fitts Park 3050 500 E 4 Meadowlands Park 3350 Waterleaf Way 18 Southridge Park 5051 4015 W 32 Larry H. Miller Softball Complex 4350 1300 E 5 Centennial Park 5415 W 3100 S 19 Dixie Valley Park 6386 Kentucky Dr 33 Holladay Hills Apartments 3690 Highland Dr 6 Fassio Farm Park 3720 S 5200 W 20 Ironwood Park 4572 Early Duke St 34 Country Club Estates 5041 S Camino Real 7 West Valley City Park 4552 W 3500 S 21 Shadowbrook Apartments 3852 S 1845 W 35 Canyon Rim Park 3100 S Grace St 8 West View Park 4100 S 6000 W 22 Park in Chesterfield 2516 S 1075 W 9 Lodestone Park 6170 Lodestone Ave 23 Boulder Pines Apartments 4034 Boulder Pines 10 Red Sky Drive Park 6947 W Burning Sky Ct 24 Bentwood Apartments 4028 1300 W 11 Loder Park 6061 Loder Dr 25 Park Central Apartments 4425 Christopherson Dr 12 Oquirrh Highland Basin Park 5920 Cedar Hill Rd 26 Mountain View Apartments 4656 S 3860 W 13 Westcrest Homes 3388 Westcrest Rd 27 Majestic Oaks 4631 S Grandeur Peak Cir 14 Parkway Park 3405 Parkway Blvd 28 Mountain View Park Condos


6 views

Cottonwood Counseling Center

safe UT.png

385-646-5265